واکسن های طیور

واکسن گامبورو

Medivac Gumboro B

جهت ایمنی زایی علیه بیماری بورس عفونی طیور (Infectious bursal disease)

  • واکسن زنده تخفیف حدت یافته با سویه Intermediate
  • قدرت ایمنی زایی بالا
  • افزایش سطح آنتی بادی محافظت کننده  بدون آسیب رساندن به بورس فایبرسیوس

ما در مجموعه خود به کار گروهی و بهره مندی از تجارب کارکشتگان ایمان داریم و معتقدیم با ایجاد تفکر خدمت رسانی در تمام بخش ها و اعمال شیوه های تجاری موفق نه تنها در بازار بلکه با نفوذ به قلب مصرف کنندگان می توان جاودان ماند و پایدار عمل نمود.

تماس با ما

آدرس : تهـران، خـیابان ولیـعـصر، خـیابان آرامـش، پلاک 24، واحــد 5

کدپستی : 1967754686

تلفن : 41-26309440-021

فکس :26309516-021

ایمیل : info@twora.ir

نقشه