واکسن های دامی

واکسن اکتیمای واگیردار

DERMAVAC

  • ایجاد ایمنیت محافظت کننده حداقل 6 ماهه
  • امکان واکسیناسیون بره ها و بزغاله ها از بدو تولد
  • تلقیح در بالغین نشخوارکنندگان کوچک در حضور مداوم و شدید بیماری
  • پیشگیری و کنترل اکتیمای واگیردار در نواحی شایع و گزارش شده بیماری

 

ما در مجموعه خود به کار گروهی و بهره مندی از تجارب کارکشتگان ایمان داریم و معتقدیم با ایجاد تفکر خدمت رسانی در تمام بخش ها و اعمال شیوه های تجاری موفق نه تنها در بازار بلکه با نفوذ به قلب مصرف کنندگان می توان جاودان ماند و پایدار عمل نمود.

تماس با ما

آدرس : تهـران، خـیابان ولیـعـصر، خـیابان آرامـش، پلاک 24، واحــد 5

کدپستی : 1967754686

تلفن : 41-26309440-021

فکس :26309516-021

ایمیل : info@twora.ir

نقشه