واکسن های دامی

واکسن پلی والان کلستریدیایی

POLIVAC CL7

ترکیبی هفت گانه از توکسوئیدها با منشا باکتری کلستریدیایی مهم که زمینه مناسب جهت ایجاد ایمنی فعال در نشخوارکنندگان بزرگ و کوچک در برابر عوامل بیماریزای زیر را فراهم می کند:

Cl. Perfringens types A, B, C and D

Cl. Novyi type A

Cl. Septicum

Cl. Tetani


ما در مجموعه خود به کار گروهی و بهره مندی از تجارب کارکشتگان ایمان داریم و معتقدیم با ایجاد تفکر خدمت رسانی در تمام بخش ها و اعمال شیوه های تجاری موفق نه تنها در بازار بلکه با نفوذ به قلب مصرف کنندگان می توان جاودان ماند و پایدار عمل نمود.

تماس با ما

آدرس : تهـران، خـیابان ولیـعـصر، خـیابان آرامـش، پلاک 24، واحــد 5

کدپستی : 1967754686

تلفن : 41-26309440-021

فکس :26309516-021

ایمیل : info@twora.ir

نقشه