واکسن های دامی

واکسن قانقاریای عفونی کبد و ادماسیون

NECROVAC-P

با دارا بودن توکسوئید Cl. novyi در دو تایپ A و B با هدف ایمن‌سازی فعال در نشخوارکنندگان کوچک و بزرگ در مقابله با عوامل بیماری های هپاتیت نکروزان عفونی کبد (بیماری سیاه) و ادماسیون فرموله شده است.

ما در مجموعه خود به کار گروهی و بهره مندی از تجارب کارکشتگان ایمان داریم و معتقدیم با ایجاد تفکر خدمت رسانی در تمام بخش ها و اعمال شیوه های تجاری موفق نه تنها در بازار بلکه با نفوذ به قلب مصرف کنندگان می توان جاودان ماند و پایدار عمل نمود.

تماس با ما

آدرس : تهـران، خـیابان ولیـعـصر، خـیابان آرامـش، پلاک 24، واحــد 5

کدپستی : 1967754686

تلفن : 41-26309440-021

فکس :26309516-021

ایمیل : info@twora.ir

نقشه