واکسن های دامی

واکسن اسهال ویروسی گاوان(BVD)

BOVIVAC-1

جهت ایجاد ایمنی فعال بر علیه بیماری اسهال ویروسی(BVD)  در گاوان و گوساله ها بکار گرفته می شود؛ این واکسن بمنظور جلوگیری از انتقال ویروس(BVD) از طریق جفت مادری به جنین پیشگیری از عفونت پایدار (Persistence Infection= PI) و پیشگیری از سندرم هموراژیک و بیماری مخاطی در گوساله ها تجویز می شود.


ما در مجموعه خود به کار گروهی و بهره مندی از تجارب کارکشتگان ایمان داریم و معتقدیم با ایجاد تفکر خدمت رسانی در تمام بخش ها و اعمال شیوه های تجاری موفق نه تنها در بازار بلکه با نفوذ به قلب مصرف کنندگان می توان جاودان ماند و پایدار عمل نمود.

تماس با ما

آدرس : تهـران، خـیابان ولیـعـصر، خـیابان آرامـش، پلاک 24، واحــد 5

کدپستی : 1967754686

تلفن : 41-26309440-021

فکس :26309516-021

ایمیل : info@twora.ir

نقشه