واکسن های دامی

واکسن تب سه روزه گاوان

BEFVAC-IN

  • واکسن کشته حاوی یاور ایمنی با پایه روغنی ISA-206 و ماندگاری حداکثری ایمنی
  • تطبیق با دو سویه در گردش ایران (TR2008 & TR2012)
  • غیر فعال کردن ویروس با ماده شیمیایی اتیلن آمین (BEI)
  • ممانعت از افت تولید شیر ناشی از واکسیناسیون و حداقل عوارض جانبی پس از آن
  • بهترین روش کنترل و پیشگیری  بمنظور جلوگیری از اپیدمی بیماری تب سه روزه
 
 

ما در مجموعه خود به کار گروهی و بهره مندی از تجارب کارکشتگان ایمان داریم و معتقدیم با ایجاد تفکر خدمت رسانی در تمام بخش ها و اعمال شیوه های تجاری موفق نه تنها در بازار بلکه با نفوذ به قلب مصرف کنندگان می توان جاودان ماند و پایدار عمل نمود.

تماس با ما

آدرس : تهـران، خـیابان ولیـعـصر، خـیابان آرامـش، پلاک 24، واحــد 5

کدپستی : 1967754686

تلفن : 41-26309440-021

فکس :26309516-021

ایمیل : info@twora.ir

نقشه