واکسن های دامی

واکسن تب برفکی

AFTOVAC & AFTOVAC Oil

واکسن‌های پایه آبی و روغنی
جهت پیشگیری،  کنترل و ریشه‌کنی مؤثر بیماری تب برفکی

  • درجه محافظت کنندگی حداقل 6PD50
  • ترکیب سویه‌ای مطابق با نیاز ایران
  • واکسن فاقد پروتئین‌های غیر ساختاری (NSP Free)
  • روش تزریق دوگانه زیرجلدی و عضلانی 

ما در مجموعه خود به کار گروهی و بهره مندی از تجارب کارکشتگان ایمان داریم و معتقدیم با ایجاد تفکر خدمت رسانی در تمام بخش ها و اعمال شیوه های تجاری موفق نه تنها در بازار بلکه با نفوذ به قلب مصرف کنندگان می توان جاودان ماند و پایدار عمل نمود.

تماس با ما

آدرس : تهـران، خـیابان ولیـعـصر، خـیابان آرامـش، پلاک 24، واحــد 5

کدپستی : 1967754686

تلفن : 41-26309440-021

فکس :26309516-021

ایمیل : info@twora.ir

نقشه