ضد عفونی کننده

هوواسان آبزیان

ضدعفونی کننده اکولوژیکی

 

  • عدم امکان مقاومت میکروبی
  • افزایش اکسیژن محلول در آب
  • کاهش بار میکروبی محیط تا 999/99 درصد (لگاریتم 5)
  • دارای تأییدیه‌های بین‌المللی جهت استفاده در آب و آبزیان
  • حفظ پایداری و توان عملکردی در دامنه وسیعی از درجه حرارت (C˚ 95-0)، pH و شوری
  • جایگزین مناسب مالاشیت‌گرین و فرمالین به استناد نتایج آزمایش فارمی تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور

 


ما در مجموعه خود به کار گروهی و بهره مندی از تجارب کارکشتگان ایمان داریم و معتقدیم با ایجاد تفکر خدمت رسانی در تمام بخش ها و اعمال شیوه های تجاری موفق نه تنها در بازار بلکه با نفوذ به قلب مصرف کنندگان می توان جاودان ماند و پایدار عمل نمود.

تماس با ما

آدرس : تهـران، خـیابان ولیـعـصر، خـیابان آرامـش، پلاک 24، واحــد 5

کدپستی : 1967754686

تلفن : 41-26309440-021

فکس :26309516-021

ایمیل : info@twora.ir

نقشه